Skip to main content
Johnny Umans

De Jacques Roggebrug

Een gestileerde U-ligger-vorm

De Jacques Roggebrug in Deinze maakt deel uit van een verhoogd fietstraject (F7) van ca. 600 m, inclusief twee kleinere fietsbruggen.

De drie stalen fietsbruggen beantwoorden aan eenzelfde vormentaal. Een uitgepuurd dwarsprofiel, dat samengesteld is uit louter constructieve elementen in plaatstaal, samengebracht tot een eenvoudige architecturale vorm. Voor de fietsbrug over de Volhardingslaan wordt de totale overspanning van 42,50 m gehalveerd door het plaatsen van een centrale gevorkte betonnen pijler.

Er is gestreefd naar eenvoud en slankheid. Vanuit deze randvoorwaarde werd een quasi symmetrisch dwarsprofiel ontworpen waarbij de borstwering werd ingezet als structurele hoogte. Het dwarsprofiel van de brug is een gestileerde U-ligger, waarbij de borstweringen dienst doen als verticale flenzen. Om die lijn aan de rand van de brug zo fijn mogelijk te krijgen, werd met een knik onderaan het brugdek gewerkt waardoor de visuele hoogte van de brug beperkt blijft

Om de lichtheid en transparantie van de brug te vergroten en een dynamischere vorm te generen werd een gatenpatroon in de balustrade voorzien.

 • Fietssnelweg F7 over de Volhardingslaan N35, Deinze (BE)
  Plaats
 • Provincie Oost-Vlaanderen
  Opdrachtgever
 • SBE, Sint-Niklaas
  Architect / Ontwerper
 • SBE, Sint-Niklaas
  Studiebureau (stabiliteit)
 • Persyn–Aelterman
  Hoofdaannemer
 • Aelterman, Gent
  Almex Metaal, Hoogstraten
  Staalbouwer
 • SBE, Aelterman
  Infosteelleden
 • Johnny Umans
  Foto