Skip to main content

Beweegbare brug van Ivoz-Ramet

  • Award: Genomineerd 2014

[widgetkit id="37" name="Pont-mobile-Ivoz-Ramet"]

In het kader van de bouw van een nieuwe sluis voor grote schepen ter hoogte van de stuw van Ivoz-Ramet (Maas) bleek al gauw de noodzaak een verkeersbrug aan te leggen naar het eilandje tussen de oude en de nieuwe sluis (centrale pier). Omwille van zijn geringe visuele impact drong zich na analyse de keuze op van een beweegbare brug. Alle oplossingen met vaste bruggen impliceerden lange toeritten die rekening moesten houden met het drukke scheepvaartverkeer.

Het weerhouden kunstwerk is 33 m lang en heeft een nuttige breedte van 7 m. De draagstructuur is een stalen raamwerk van 80 ton, aangevuld met een betonnen tegengewicht van 40 m3. In dwarsprofiel bestaat de brug uit een centraal berijdbaar gedeelte, waarin de opleggings- en rotatiemechanismen van het kunstwerk zijn gehuisvest en 2 laterale stalen kokers waarin het vergrendelingssysteem verwerkt zit.

De gekozen kinematica is een rotatie in horizontaal vlak (ongeveer 70°), aangevuld met een lichte kipbeweging van voor naar achter aan het einde van de rotatie (1%), om de brug in haar finale positie te vergrendelen.

pdf Artikel in info-steel

Rue Theodule Gonoa, Ivoz Ramet
Plaats_Localisation
Service Public de Wallonie – Direction des voies, Liège
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Canevas, Angleur
Architect_Architecte
Bureau d’étude Greisch, Liège
Studiebureau_Bureau d’études
SM - Galère - Jan de Nul, Chaudfontaine
Algemene aannemer_Entrepreneur général
Victor Buyck Steel Construction, Eeklo
Staalbouwer_Constructeur métallique
SECO, Bruxelles
Controlebureau_Bureau de contrôle

Foto’s_Photos: J-L Deru (Photo-Daylight)