Skip to main content

Hal van de interventie-voertuigen, Bertrange

[widgetkit id="58" name="Hall-des-voitures-d-intervention-Bertrange"]

De hal van de interventievoertuigen maakt deel uit van de Centrale Ateliers en van het Interventie- en Onderhoudscentrum van de autosnelwegen van de Administratie van Bruggen en Wegen van Bertrange. De Centrale Ateliers en het Interventiecentrum bestaan uit een geheel van 8 gebouwen op een terrein met een oppervlakte van 7,2 ha. Van architecturaal standpunt uit gezien overheerst het industrieel karakter van de gebouwen.

Alle constructies van de site zijn volgens hetzelfde principe gebouwd. Ze zijn samengesteld uit staalstructuren met liggers van het type Cellular Beams® van ArcelorMittal voor de daken. De hal van de interventievoertuigen bevindt zich binnenin de site en neemt een centrale plaats in het geheel in. Hij biedt onderdak aan de urgentievoertuigen die bij ongevallen gebruikt worden voor de signalisatie op de snelwegen. Het gebouw is een eenvoudig volume, met vier praktisch identieke gevels en een perifere luifel. Op twee tegenoverliggende zijden bevinden zich telkens twee sectionaalpoorten die als in- en uitgang dienen voor het gebouw en die via een interne doorgang met elkaar verbonden zijn. Het gebouw is zo ontworpen dat het zijn gebruikers een totale flexibiliteit waarborgt. Zijn eenvoudig en symmetrisch gabarit evenals het gevelmotief onderstrepen zijn belang en verlenen het zijn iconografisch karakter. Buiten creëren de perifere luifels tegelijk beschermde zones voor de ingangen van het gebouw en zones voor de opslag. Vermits het gebouw vooral ’s nachts wordt gebruikt, creëert de verlichting van de luifels een soort aureool rond het gebouw. De licht- en de werksfeer zijn dan ook best vergelijkbaar met die overdag bij daglicht. De rolgevel bestaande uit spaanplaten die oranje en zwart geschilderd werden, symboliseert de actie en de dynamiek die bij dringende gevallen rond dit gebouw heerst. Het motief van de gevel roept herinneringen op aan de signalisatieborden die in het gebouw worden opgeslagen en die op de autosnelwegen gebruikt worden.

De architectuur van de binnenruimten wordt bepaald door de draagstructuur van het gebouw. Deze is van staal en volledig zichtbaar. De kolommen creëren een regelmatige ruimtelijke orde en een precieze architectuur, aangepast aan de functie van het gebouw, waardoor de gebruikers van een grote flexibiliteit genieten. Alle gebouwen van de site volgen hetzelfde bouwprincipe. Ze zijn samengesteld uit standaard staalelementen, met kolommen van het type HEA320 of HEB320 en liggers van het type Cellular Beams® van ArcelorMittal voor de daken. Liggers van het type Cellular Beams® laten enerzijds toe de hoogte van de liggers beperkt te houden en anderzijds alle technische installaties doorheen hun raten te schuiven zonder de vrije hoogte van de hal te belemmeren. De portieken zijn geschikt volgens een raster van 5,17 m. Ze zijn symmetrisch en bestaan uit een centrale kolom met aan beide zijden twee stijlen die de mezzanine en uitkragende ligger van de luifels dragen. De grootste lengte van de overspanning bedraagt 17,82 m met een balkhoogte van 56 cm.

De buitenwanden van de hal en het dak bestaan uit gegalvaniseerde stalen dekken voorzien van thermische isolatie. De buitenschil van de bekleding in Trespa®, is op deze dekken die als basis dienen, vastgemaakt. Om koudebruggen te voorkomen zijn de perifere luifels met behulp van Schöck-elementen tegen de structuur van het gebouw bevestigd. Het gebouw is ontworpen als een open hal. Onder de mezzanines bevinden zich eveneens technische lokalen. Het daglicht dat doorheen de koepels schijnt, laat toe overdag te werken zonder kunstlicht in het gebouw. Alle gebruikte materialen zijn recycleerbare monocomponenten.

pdf Artikel in het magazine info-steel

21-23, rue du chemin de fer, Bertrange
Plaats_Localisation
Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Administration des bâtiments publics, Luxembourg
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Bruck + Weckerle Architekten, Luxembourg
Architect_Architecte
Simon-Christiansen & Associés, Capellen
Studiebureau_Bureau d’études
AIB-Vinçotte Luxembourg, Luxembourg
Controlebureau_Bureau de contrôle
Soludec General Constractors, Differdange
Algemene aannemer_Entrepreneur général
CCB France, Hombourg-Budange (FR)
Staalbouwer_Constructeur métallique
G.D.C.I. Luxembourg, Contern
Gevelbouwer_Façadier

Foto’s_Photos : Lukas Huneke, Bruck + Weckerle Architekten (BWA)