Brandveiligheid - Handboeken staalconstructies

Brandveiligheid - Handboek staalconstructies

Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3. Publicatie in de reeks 'Handboeken staalconstructies'.

Dit boek behandelt in de eerste drie hoofdstukken het onderwerp brandveiligheid en de berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3. Hoofdstuk 4 tenslotte bevat dertien ontwerptabellen voor het eenvoudig bepalen van een aantal rekenparameters zoals de afname van de effectieve vloeigrens en de elasticiteitsmodulus, de reductiefactor op de belastingen bij brand, de profielfactoren voor I-profielen, de staaltemperatuur na een bepaalde tijd (in functie van de profielfactor) en de kritieke staaltemperatuur voor kolommen (in functie van de benuttinggraad en slankheid).

pdf Inhoudsopgave en extract

Uitgever: Staalinfocentrum - 2012
Taal: NL
Pagina’s: 160
Niet-ledenprijs: 57,50 EUR, inclusief btw, verzendingskosten niet inbegrepen. - Gebruikelijke korting voor leden.

Ref.: N45
€ 57,50

Infosteel 2019. All rights Reserved.